Ansatte


Øyvind Dalbakk

Salg post- og papirbehandling
Mobil: 98 28 28 66
E-post: oyvind@frankkopi.no

Therese Gunnerud Hansen

Regnskap og økonomi
Mobil: 98 28 28 64
E-post: therese@frankkopi.no

Terje Sognlien

Servicesjef kopi / print
Mobil: 98 28 28 62
E-post: terje@frankkopi.no

Eirik Sognlien

Servicetekniker
Mobil: 98 28 28 65
E-post: eirik@frankkopi.no

Ole Anders Tønsberg

Salg datakasser og kopi / print
Mobil: 98 28 28 63
E-post: ole@frankkopi.no

Morten Ulstrup

Seniortekniker
Mobil: 98 28 28 67
E-post: morten@frankkopi.no

Dag Christoffersen

Daglig leder
Mobil: 98 28 28 61
E-post: dag@frankkopi.no

Kai Egil Jensen

Salg kasser og bet. terminaler
Mobil: 95 84 53 45
E-post: kai@frankkopi.no

Jens Kristian Paulsen

Servicetekniker
Mobil: 98 28 28 68
E-post: jens@frankkopi.no

Trond E. Johansen

Servicesjef post- og papirbeh.
Mobil: 98 28 28 60
E-post: trond@frankkopi.no